Notícia COAIB

Tancament vacacional del COAIB 2014

 
Nº Notícia:
8270
 
Data Notícia::
21/02/2014
 
Subtema:
Secretaria COAIB
 

La Junta de Govern del COAIB , en la seva sessió de data 4 de febrer de 2014, va acordar fixar el període de vacances en l'àmbit col·legial del 11 al 24 d'agost de 2014, ambdós inclosos.